VÄLKOMMEN

Protrai-LokförarutbildningTB10
Strt Lokforarskolan

Välkommen att kontakta oss!

www.protrain.se

Du kan även kontakta oss på Facebook

Strt Lokforarskolan

Ansökan till kursstarterna
hösten 2019 har stängt.
Vi öppnar igen för ansökan i januari,
för kursstarter hösten 2020.

Strt Lokforarskolan

Utbildning/Lokförarskolan
Camilla Serrander
Mobil: 076-044 18 79
utbildning@lokforarskolan.se

ÖSTSVENSKA Yrkeshögskolan
Almega
TranQ-Qualified
Lokförarskolan