ANSÖKAN

ANSÖKAN

Nästa ansökningsomgång öppnar i mitten av februari med kursstarter hösten 2021.

I samband med att antagningen öppnar kommuniceras även startmånad för utbildningarna samt vilka orter som är sökbara.

ProTrain har för närvarande utbildningar i:

  • Hässleholm
  • Mjölby
  • Stockholm
  • Borlänge

All kommunikation till de sökande sker via e-post. Tänk på att dina säkerhetsinställningar kan göra att meddelanden hamnar i din skräppost, varför vi ber er att kontrollera detta. Vi har framför allt upplevt att detta har varit ett problem för er med adresser från Hotmail och Spray.

Lycka till med din ansökan!

AVGIFTER

Inför utbildningen

Alla som ska bli lokförare måste genomgå tester avseende psykologisk och medicinsk lämplighet för yrket. Alla som uppfyller behörighet A+B kommer att erbjudas möjlighet till tester för den psykologiska lämpligheten. Testerna är uppdelade i två steg där det första steget är en screening som görs i hemmet via webben. Det andra steget är mer omfattande och görs normalt på anvisad plats. Testerna subventioneras av Lokförarskolan, en mindre avgift tas ut av de sökande. För mer information läs under rubriken TESTER

Den medicinska lämpligheten avgörs av en ackrediterad läkare och bekostas av dig som studerande. Denna undersökning skall genomföras först efter att du som studerande blivit erbjuden en plats på utbildningen. Mer info kommer i separat mail när du konstaterats behörig.

Under utbildningen

Utbildningen är finansierad via Yrkeshögskolan och ingen kursavgift eller andra avgifter tas ut. Undervisningsmaterial och annat som är nödvändigt för att tillgodogöra sig utbildningen tillhandahålls digitalt och kostnadsfritt. Vill du som studerande ha motsvarande material i tryckt form finns möjlighet att köpa detta till självkostnadspris. Utbildningen är berättigad till stöd från CSN.

Efter utbildningen

För att kunna verka som lokförare krävs det att du som studerande ansöker om ett lokförarbevis. Ansökan om detta görs hos Transportstyrelsen och först efter att vi har utfärdat ett utbildningsbevis som styrker dina yrkeskvalifikationer. Kostnad för detta erlägger du som studerande själv

Välkommen att kontakta oss om du har frågor.

Du hittar oss på www.protrain.se och Facebook

”Snart har 44 veckor gått, examen närmar sig! Även om tiden har gått fort känner jag mig trygg i förarrollen, då vi hela tiden varvat teori med praktik. Nästan alla i klassen har redan klart med anställning.”
ÖSTSVENSKA Yrkeshögskolan
Almega
TranQ-Qualified
Lokförarskolan