ANSÖKAN

Du ansöker via Östsvenska Yrkeshögskolan

Inga kurser är öppna för ansökan, vi återkommer angående kursstarter 2019.
Alla ansökningar för kursstart under 2018 har stängt.

För dig som har sökt, all kommunikation till de sökande sker via e-post. Tänk på att dina säkerhetsinställningar kan göra att meddelanden hamnar i din skräppost, varför vi ber er att kontrollera detta. Vi har framför allt upplevt att detta har varit ett problem för er med adresser från Hotmail och Spray.

Mer info om hur du ansöker: Lokförarutbildning/Östsvenska Yrkeshögskolan

Avgifter

Lokförarutbildningen som Östsvenska Yrkeshögskolan och ProTrain/Lokförarskolan anordnar är avgiftsfri.
– De urvalstester som görs är avgiftsfria
– Ingen kursavgift tas ut
– Allt utbildningsmaterial finns att tillgå elektroniskt utan avgift

Notera att läkarundersökningen bokar och bekostar den sökande själv, men först då utbildningsplats erbjudits
Transportstyrelsens avgift för lokförarbevis betalar eleverna själva, likväl som eventuellt utbildningsmaterial i tryckt form (elektronisk version finns tillgänglig avgiftsfritt)

Nytt från denna ansökningsomgång

Från och med denna ansökningsomgång inför vi en avgift på 4500 kronor inklusive moms, om man avbryter testerna efter att man har påbörjat testet i steg 1.
De som inte blir godkända, oavsett hur långt man klarar sig i testerna, faktureras ingen avgift.
De som klarar men avbryter testerna, oavsett hur långt man har klarat sig, faktureras 4500 kronor inklusive moms
De som blir erbjudna en utbildningsplats men tackar nej faktureras avgiften på 4500 kr inklusive moms

I och med att man påbörjar testet i steg 1 accepterar man dessa villkor och ingår ett avtal med ProTrain Utbildning AB, där ProTrain Utbildning AB äger rätt att fakturera den sökande enligt ovan beskrivna villkor.

ANSÖKAN

ANSÖKAN

Du som vill bli lokförare, här hittar du information om hur och var du gör din ansökan till lokförarutbildningen!
BEHÖRIGHET

BEHÖRIGHET

Här hittar du information gällande behörighet och vilka kriterier som måste uppfyllas för din ansökan...
LOKFÖRARYRKET

LOKFÖRARYRKET

Här berättar vi mer om vilka krav som ställs på en lokförare och vad arbetet innebär!

ÖSTSVENSKA Yrkeshögskolan
Almega
Lokförarskolan