BEHÖRIGHET

 • För att bli lokförare ska du uppfylla vissa strikt definierade behörighetskrav.

BEHÖRIGHET A – Allmän behörighet till YH-utbildningen

Du är behörig att antas till lokförarutbildningen om du uppfyller minst av kriterierna nedan (du behöver inte uppfylla alla, ett av dem räcker för Behörighet A).

 • Avlagt gymnasieexamen (gymnasieskola eller gymnasial vuxenutbildning) enligt nya skollagen.
 • Fått slutbetyg med betyget Godkänt i minst 2250 gymnasiepoäng från fullständigt nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan eller från kommunal vuxenutbildning enligt föregående skollag.
 • Har svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i ovanstående punkter, t ex examens- eller avgångsbetyg från äldre svenska gymnasieformer, kommunal vuxenutbildning före 2003 samt folkhögskola.
 • Är bosatt i Danmark, Norge, Island eller Finland och där är behörig till motsvarande utbildning.

BEHÖRIGHET B – Enligt Lagen om behörighet för lokförare
Gäller alla sökande

Du ska ha slutfört kurser vid ett nationellt program i gymnasieskolan eller vid kommunal vuxenutbildning med lägst betyget E (alternativt Godkänd) i alla ämnena nedan.

 • Svenska 1 eller svenska som andraspråk 1 (alternativt svenska A eller svenska som andraspråk A eller likvärdig utbildning).
 • Matematik 1a, 1b eller 1c, (alternativt matematik A eller likvärdig utbildning).
 • Engelska 5 (alternativt engelska A eller likvärdig utbildning).

OBS! Du måste uppfylla kraven enligt BEHÖRIGHET A + B  senast sista ansökningsdagen.

BEHÖRIGHET C – Enligt Lagen om behörighet för lokförare
Gäller alla sökande

Du måste uppfylla alla nedanstående kriterier

 • Ha fyllt 20 år innan utbildningen slutar
 • Uppfylla fysiska och medicinska krav. Kraven finns beskrivna på transportstyrelsens hemsida, i föreskriften TSFS 2011:61. Läkarundersökningen görs när du har fått besked om antagning och bekostas av den sökande, se fliken ”Tester” för urvalsprocessen.
 • Uppfylla krav på psykisk lämplighet enligt Transportstyrelsens föreskrifter. Detta är en del av urvalsprocessen, se fliken ”Tester”.

Uppfyller du kraven är du välkommen med din ansökan, som blivande elev på lokförarskolan.
Har du frågor rörande allmän behörighet, kontakta Östsvenska Yrkeshögskolan.

Har du andra frågor? Kontakta oss gärna. Du är välkommen att ringa och maila, men du kan också ställa frågorna på vår sida på Facebook! Lycka till med din ansökan!

ANSÖKAN

ANSÖKAN

Du som vill bli lokförare, här hittar du information om hur och var du gör din ansökan till lokförarutbildningen!
BEHÖRIGHET

BEHÖRIGHET

Här hittar du information gällande behörighet och vilka kriterier som måste uppfyllas för din ansökan...
LOKFÖRARYRKET

LOKFÖRARYRKET

Här berättar vi mer om vilka krav som ställs på en lokförare och vad arbetet innebär!

ÖSTSVENSKA Yrkeshögskolan
Almega
Lokförarskolan