TESTER

TESTER

Läs noga igenom vilka krav en lokförarutbildning ställer på behörighet, så att du har all den dokumentation som efterfrågas tillhanda.

Det första steget i urvalet görs på grundval av allmän behörighet och baseras på den dokumentation du skickat med. Inga tester skall göras innan ansökan, du blir kallad till testerna om du är behörig sökande.

Är du behörig sökande till lokförarutbildningen kommer du att få göra urvalstester. Alla blivande lokförare genomgår ett antal tester. Den yrkespsykologiska undersökningen är uppdelad i två steg, där man måste uppnå kravgränsen i varje steg för att gå vidare och bedömas i nästa steg.

Alla behöriga sökande gör alltså inte automatiskt de två stegen. Först när samtliga steg är genomförda med godkänt resultat kan du bedömas som lämplig i den yrkespsykologiska undersökningen.

TESTNIVÅ 1
Görs i hemmet, över webben.

Om du har allmän behörighet för att bli lokförare skickas ett mail till dig med inbjudan till test 1. Du betalar in 750kr för detta teststeg.  När din betalning registrerats kommer du få ett mail med en länk till ditt test.

TESTNIVÅ 2 (två delar)
Görs på, av oss, anvisad plats som ett övervakat test.

Kallelse till detta test får du när din betalning registrerats. För detta teststeg betalar du 1 950kr.

Testerna är individuella, men kan göras i en sal där flera stycken gör samma test samtidig.

Om du blir godkänd i första delen kallas du till del två i detta test.

Testerna avslutas med en intervju med psykolog.

Information om hur betalning görs kommer via mail när du är konstaterad behörig från testnivå 1.

LÄKARUNDERSÖKNING

Efter dessa tester återstår läkarundersökningen.

Läkarundersökningen gör du först när du har blivit erbjuden en plats på utbildningen. Vilka krav som gäller finns att läsa på Transportstyrelsens föreskrifter om hälsokrav m.m. enligt lagen (2011:725) om behörighet för lokförare. TSFS 2011:61

Via denna länk hittar du läkare och psykologer som har tillstånd att utföra medicinska och yrkespsykologiska undersökningar. Giltiga tillstånd – Läkare / Psykologer

Vill Du också bli lokförare?
Välkommen med din ansökan!

”Jag trodde att jag var för gammal för det här,men med en så kort utbildning och så bra arbetsmarknad är det värt investeringen att byta karriär även om man jobbat ett tag. Jag har ju många yrkesverksamma år kvar trots allt.”
ÖSTSVENSKA Yrkeshögskolan
Almega
TranQ-Qualified
Lokförarskolan