TESTER

Läs noga igenom vilka krav en lokförarutbildning ställer på behörighet, så att du har all den dokumentation som efterfrågas tillhanda.
Det första steget i urvalet görs på grundval av allmän behörighet och baseras på den dokumentation du skickar med. Inga tester ska göras innan ansökan, de blir du kallad till om du är behörig sökande. Läs också under ”Ansökan” om vad som gäller om du avbryter testerna.

Är du behörig sökande till lokförarutbildningen kommer du att få göra urvalstester.
Alla blivande lokförare genomgår ett antal tester. Den yrkespsykologiska undersökningen är uppdelad i tre steg, där man måste uppnå kravgränsen i varje steg för att gå vidare och bedömas i nästa steg.

Alla behöriga sökande gör alltså inte automatiskt alla tre stegen. Först när samtliga tre steg är genomförda med godkänt resultat kan du bedömas som lämplig i den yrkespsykologiska undersökningen.

Testnivå 1  – Görs i hemmet, över webben.

Testnivå 2 – Görs i hemmet eller som en övervakad datorbaserad test i grupp

Testerna är individuella, men kan göras i en sal där flera stycken gör samma test samtidigt

Testnivå 3  – Ett test av bland annat uppfattningsförmåga (kognitivt) samt en intervju med psykolog.

Efter dessa tester återstår läkarundersökningen. Vilka krav som gäller där finns att läsa på transportstyrelsens hemsida, i föreskriften TSFS 2011:61. Läkarundersökningen bekostas av den sökande.

Vill du bli lokförare? Välkommen med din ansökan!

ÖSTSVENSKA Yrkeshögskolan
Almega
Lokförarskolan