UTBILDNINGEN

En utbildning som ger goda möjligheter till fast anställning

Lokförare är idag ett bristyrke  och de allra flesta som har genomgått lokförarutbildningen hos oss får anställning direkt efter examen.

Lokförarskolan/ProTrain erbjuder en komplett utbildning till lokförare från grunden. Lokförarskolan har funnits i Mjölby sedan 1977.

I våra utbildningar i Mjölby, Sundsvall, Hässleholm och Stockholm/Hagalund samarbetar vi med Östsvenska Yrkeshögskolan.

På de här sidorna kan du läsa mer om behörighetskraven, vad det innebär att arbeta som lokförare, samt hur du går tillväga för att ansöka till lokförarutbildningen.

Utbildningen

Utbildningen till lokförare är en studiemedelsberättigad yrkeshögskoleutbildning (YH) som omfattar 220 dagars heltidsstudier, vilket innebär 220 “YH-poäng”. Teoridelen, 120 dagar, läser du på skolan på respektive ort, resterande tid utgörs av praktik. LIA (lärande i arbete) ute på olika företag verksamma i branschen, där man får omsätta teorin i praktiska situationer. Vi övar även i vår tågsimulator, där vi simulerar olika ”oväntade” händelseförlopp, som kan vara svårt att göra på annat sätt. Vi har 30 studieplatser per kursstart. Du betalar ingen kursavgift, utbildningen är finansierad via Yrkeshögskolan.

För att du ska bli antagen till lokförarutbildningen ska du vara behörig, lämna in din ansökan i tid med all dokumentation som efterfrågas, samt klara urvalsprocessen och läkarundersökningen.

Den preliminära antagningen till vår lokförarutbildning är klar ca 3 månader före kursstart. De antagna ska före kursstarten själva boka en läkarundersökning hos en av Transportstyrelsen godkänd läkare. Med godkänd läkarundersökning är man antagen till utbildningen.

Urvalstestet betalar den sökande inte för, endast eventuella resor och andra omkostnader i samband med testerna som görs på plats.

Läkarundersökningen bokar och bekostar den sökande själv.

Kontakta oss

Självklart är du välkommen att kontakta oss på ProTrain om du har frågor. Du hittar oss på www.protrain.se och på Facebook

Vi försöker alltid att förlägga startdatumet så att examensdatum passar så bra som möjligt med operatörernas rekryteringscykler och även deras möjlighet att ta emot nyutexaminerade elever.

ÖSTSVENSKA Yrkeshögskolan
Almega
Lokförarskolan