UTBILDNINGEN

LOKFÖRARUTBILDNINGEN

En utbildning som ger goda möjligheter till fast anställning!

Lokförare är idag ett bristyrke och de allra flesta som har genomgått lokförarutbildningen hos oss får anställning direkt efter examen.

Lokförarskolan/ProTrain erbjuder en komplett utbildning till lokförare från grunden, med en utbildningsplan på 44 veckor där vi varvar teori med praktik.

Lokförarskolan har funnits i Mjölby sedan 1977.

I våra utbildningar i Mjölby, Borlänge, Hässleholm och Stockholm samarbetar vi med Östsvenska Yrkeshögskolan.

Vi försöker alltid att förlägga startdatumet på kurserna så att examensdatumet passar så bra som möjligt med operatörernas rekryteringscykler och även deras möjlighet att ta emot nyutexaminerade elever.

Du hittar mer information om utbildningen, behörighet och ansökan mm under de olika flikarna ovan och på Östsvenska Yrkeshögskolan samt på Transportstyrelsens hemsida. Har du ytterligare frågor är du självklart välkommen att kontakta oss!

”Gör som jag, ta chansen att bli lokförare Du också!””

UTBILDNINGEN

Utbildningen till lokförare är en studiemedelsberättigad yrkeshögskoleutbildning (YH) som är berättigad till stöd från CSN.

Utbildningen omfattar 220 dagars heltidsstudier, vilket innebär 220 “YH-poäng”. Teoridelen, 120 dagar, läser du på skolan på respektive ort, resterande tid utgörs av praktik. LIA (lärande i arbete) ute på olika företag verksamma i branschen, där man får omsätta teorin i praktiska situationer.

Vi har 30-35 studieplatser beroende på utbildningsort. Utbildningen är finansierad via Yrkeshögskolan. Testkostnaden som uppkommer vid ansökan står du för själv. För mer information om testerna se under rubriken TESTER

För att du ska bli antagen till lokförarutbildningen ska du vara behörig, lämna in din ansökan i tid med all dokumentation som efterfrågas, samt klara urvalsprocessen och läkarundersökningen. se mer under rubrikerna BEHÖRIGHET och ANSÖKAN

Den preliminära antagningen till vår lokförarutbildning är klar ca 3 månader före kursstart.

Kommande kursstarter:

 • Mjölby – 1 mars 2021 (ansökan stängd)
 • Stockholm – 15 mars 2021 (ansökan stängd)
 • Fler kursstarter kommuniceras i samband med att antagningen öppnar i mitten av februari

ANSÖKNINGENS GÅNG

 • Ansök via Östsvenska Yrkeshögskolan
 • Alla behöriga sökande får e-post med instruktioner om hur man går vidare med testerna
 • Betala in 750 kr för teststeg 1 (betalningsinstruktioner via mail)
 • Gör teststeg 1 enligt instruktionerna du fått via mail
 • De som klarar teststeg 1 får instruktioner med e-post hur de ska gå vidare
 • Betala in 1950 kr för teststeg 2 (betalningsinstruktioner via mail)
 • De sökande rangordnas efter sina testresultat och utbildningsplatserna tilldelas enligt rangordningen
 • Antagningsbesked skickas ut
 • De antagna bokar in sig för läkarundersökning (information kommer via mail)

Välkommen att kontakta oss om du har frågor.

Du hittar oss på www.protrain.se och Facebook

KONTAKTA OSS

Välkommen att kontakta oss om du har frågor.

Du hittar oss på www.protrain.se och Facebook

Utbildning/Lokförarskolan
Martina Gynther
Mobil: 0730-48 0713
martina.gynther@protrain.se

ÖSTSVENSKA Yrkeshögskolan
Almega
TranQ-Qualified
Lokförarskolan